Flagga

 Vägbeskrivning

   Stora Skuggans Wärdshus och   
   Spegeldammen ligger på Norra   
Djurgården och kan nås från
två olika håll. Kartan 1 visar vägen
från Universitet. Kartorna 2 och 3
visar vägen från Stadion.
Följ skyltarna mot Stora Skuggan.

Flagga

Wegbeschreibung

Stora Skuggans Wärdshus (Festlokal)
liegt auf "Norra Djurgården"
(Tiergarten) und kann von zwei
Seiten erreicht werden. Karte 1 beschreibt
den Weg von der Universität. Karten 2 und 3
bescheiben den Weg vom "Stadion".
Folgt den Schildern "Stora Skuggan".

Flagga

Directions

Stora Skuggans Wärdshus (wedding
location) is located on "Norra Djurgården"
(animal park) and can be reached from
two directions. Map 1 describes the way
from the university. Maps 2 and 3
describe the way from "Stadion".
Follow the sign "Stora Skuggan".

Adress-Adresse-Address:
Stora Skuggans Wärdshus
Stora Skuggans Väg 12
115 42 Stockholm
Telefon: 08-15 50 70

Karta 1

Karte 1

Map 1

weg von lappis

Karta 2

Karte 2

Map 2

weg vom stadion 1

Karta 3

Karte 3

Map 3

weg vom stadion 1

Home
Vägbeskrivning
Wegbeschreibung
Directions

Extra Information
Designed by Karsten Kretschmar.